Demonstrationsskoleprojektet - afsluttet

Demonstrationsskoleprojektet er et samarbejde mellem Læremiddel.dk, Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet samt professionshøjskolerne UC Lillebælt, UCC, UC Sjælland, UC Syd, VIA og Metropol.

Formålet med projektet er at udvikle kompetenceudvikling for lærere med henblik på at øge forekomsten af innovativ undervisning og læring, der anvender it ud fra faglige, pædagogiske og læringsmæssige begrundelser. Resultater fra dansk og international forskning indgår i grundlaget for tilpasning af metoder til praksisnær kompetenceudvikling af lærere, med effekt også for elevers læringsudbytte, læreruddannelsernes undervisere, og deltagende lærerstuderende. Gennem erfaringerne fra projektet skabes generaliserbar viden om sammenhænge mellem organisering af kompetenceudvikling, lærerkompetencer, innovativ undervisning og elevers læringsudbytte. Fokuseret og praksisnær kompetenceudvikling fremmer hensigtsmæssige didaktiske rutiner der frigør tid til mere undervisning.

Skolen I Midten medvirker i dette projekt, pt 31/11 2014 har vi færdiggjort første del af projektet. Den sekundære fase er nu startet, hvor den resterende del af skolens personale vil blive inddraget i udviklingen af innovative undervisningstiltag, med it som et vigtig element. Eleverne er en vigtig del i dette arbejde og vi glæder os til at komme videre med projektet.

SIM Isometrixc