Fagfaglighed og IT

 

Hvad er det, vi skal have fokus på for at kvalificere elevernes læring i det enkelte fag?

Hvilke IT-kompetencer og digitale læremidler kan understøtte denne udvikling?

Hvordan sikres videndeling og løbende udvikling(at lære og udvikle sammen – lærer-lærer, elev-lærer, elev-elev, web 2,0 mm.)

Formål

At give det enkelte fagteam mulighed for at forske i og udvikle undervisnings og læringspraksis i det enkelte fag.

Handling

Følgende fagteam: Dansk, matematik, naturfag, historie/samfundsfag, fremmedsprog.


Arbejdsgruppe med repræsentant fra hvert fagteam, der sammen planlægger proces og rammer for studiearbejde. Drøftelse og beslutning i fagteamet om, hvad det vil være hensigtsmæssigt at forske for at kvalificere og udvikle undervisning og læring i det enkelte fag.

Studiegruppearbejde i det enkelte fagteam – planlagt med baggrund i SMTTE modellen.