Internationalisering

Det globale og det lokale

Formål

At give eleverne de bedste muligheder for at klare sig i en globaliseret verden. At se på mulighederne for at give eleverne kendskab til og mulighed for at møde andre kulturer gennem kommunikation og evt. udveksling med elever i andre lande/kulturer. 

At eleverne får mulighed for at kommunikere med elever fra andre kulturer/lande. At fremme kulturmødet i en forståelse af andre kulturer. Vi ønsker at blive bevidste om og udvikle mulighederne for et samarbejde med elever i et andet land.

Mål

Der etableres samarbejde, hvor elever og medarbejdere har dialog og kommunikation med elever og medarbejdere i andre lande/kulturer. Indgå samarbejde og kommunikation med elever/medarbejdere i andre kulturer som en aktiv del af studieturene på 8. - 9. årgang
– et ”kulturmøde”

PLC er vejleder og inspirator i arbejdet med det lokale og det globale

Handling

Repræsentant fra PLC-teamet bliver SIMs globale/internationale koordinator. Koordinatoren klædes på til at kunne sparre kolleger og elever i arbejdet med den internationale dimension.
Herunder kursus i Odense MIMS, hvor koordinator og repræsentant fra skoleledelsen
deltager.

Spot- og inspirationskursus for lærere.

Fra SIMs fordringer →

Det lokale og det globale

På SIM bliver eleverne rustet til at kunne begå sig i en global verden med globale udfordringer.
Eleverne skal opleve deres forankring lokalt og i det danske samfund samtidig
med de får indsigt i og bliver i stand til at begå sig i det internationale samfund.
Vi kalder det: Rødder og vinger.