AKT, Specialpædagogisk bistand og inklusion

Specialundervisning (SPU) og AKT og holdundervisning

AKT er et særligt fokusområde. På SIM bruger vi ekstraordinært mange ressourcer på dette område. Det gør vi med henblik på at tilgodese og kunne rumme elever, der fylder meget i den almindelige undervisning. Ligeledes ønsker vi at støtte og inkludere elever i normalklasser i det omfang, det er muligt.

Indsatsen betyder AKT/specialundervisning i perioder udenfor klassen. I andre sammenhænge vil det betyde holdundervisning med fokus på og med målet at kunne rumme eleverne i den almindelige undervisning.

Teknologistøttet undervisning

SIM har for en gruppe elever teknologistøttet undervisning. Det er for elever, der indlæringsmæssigt ikke har de store problemer med at indlære og forstå fagligt stof, men hvor problemer med at læse fagstof, skaber store hindringer.

Målet med den teknologistøttede undervisning er at støtte eleverne i at bruge teknologien i forbindelse med læseopgaver, så eleverne kan bruge teknologien i forbindelse med læsning og forståelse af fagstof. Målet er, at det med teknologiens hjælp, ikke er læseproblemer, der hindrer indlæring af fagligt stof.

Deltagelse i teknologistøttede kræver elevens aktive faglige engagement og indsats.