Teknologistøttet undervisning

It støtte til elever

Teknologistøttet undervisning

SIM har for en gruppe elever teknologistøttet undervisning. Det er for elever, der indlæringsmæssigt ikke har de store problemer med at indlære og forstå fagligt stof, men hvor problemer med at læse fagstof, skaber store hindringer.

Målet med den teknologistøttede undervisning er at støtte eleverne i at bruge teknologien i forbindelse med læseopgaver, så eleverne kan bruge teknologien i forbindelse med læsning og forståelse af fagstof. Målet er, at det med teknologiens hjælp, ikke er læseproblemer, der hindrer indlæring af fagligt stof.

Deltagelse i teknologistøttede kræver elevens aktive faglige engagement og indsats.

Computer