Gensidige forventninger

En god skabes gennem samarbejde og forståelse

Vi ønsker en skole med trygge og glade elever. Hverdagen skal være præget af god, faglig undervisning og positive oplevelser, som udfordrer elevernes nysgerrighed og virketrang. Vores mål er at hjælpe den enkelte elev til at blive et positivt og "helt menneske”, som kan tage ansvar for sig selv, sine medmennesker og fungere i det samfund, vi lever i. Vi forventer i høj grad forældrenes medvirken og medansvar, og vil med dette gerne afklare forskellige forventninger mellem skole og hjem.

Forventninger til skolen

 • At eleverne tilegner sig viden.
 • At eleverne trives i et levende ungdomsmiljø.
 • Arbejder aktivt med sundhed, kost og motion.
 • Skaber udfordringer i trygge rammer for eleverne.
 • At der er /skabes gode traditioner.
 • En god voksenkontakt med synlige voksne.
 • Prioriterer indkøb af nye undervisningsmaterialer.
 • Vægter videreuddannelse af personale.
 • En skole i stadig udvikling.
 • Skolen informerer og inddrager forældrene i holdningsdebatter.

Forventninger til eleven

 • Møder veludhvilet.
 • Møder velforberedt.
 • Møder til tiden.
 • Tager aktivt del i undervisningen.
 • Ønsker at lære noget.
 • Tager egne initiativer.
 • Sørger for, at penalhus, gymnastiktøj, udetøj og skolebøger er i orden og med i tasken.
 • Forstyrrer ikke undervisningen.
 • Gør sit bedste.
 • Føler ansvar for kammeraterne.
 • Taler pænt til og om kammerater og lærere.
 • Behandler skolens inventar og materialer ordentligt.

Forventninger til personalet

 • Møder eleverne med anerkendelse.
 • Er fagligt dygtige.
 • Motiverer eleverne.
 • Stiller realistiske krav til eleverne.
 • Er engagerede og inspirerende i undervisningen.
 • Møder til tiden og er velforberedte.
 • Er gode forbilleder for eleverne hvad angår sprog og opførsel.
 • Er tydelige i holdninger og optræden.
 • Kan skabe respekt.
 • Kan håndtere og løse konflikter.
 • Har et positivt samarbejde og en aktiv dialog med forældrene.
 • Kontakter forældrene, hvis der er faglige eller sociale problemer med eleven.
 • Arbejder godt sammen med alle.
 • Tager del i det fælles ansvar for at få skolen til at fungere.

Forventninger til forældrene

 • Motiverer til, at eleven møder velforberedt(ro og tid til lektielæsning).
 • Sørger for, at eleven møder på skolen til tiden, mæt og veludhvilet.
 • Sikrer, at eleven har adgang til sund kost gennem hele skoledagen.
 • Tager del i elevens skolegang og spørger til lektier.
 • Accepterer og støtter op om, at eleven skal indgå i et fællesskab.
 • Deltager i skolens arrangementer.
 • Tager medansvar for elevens opførsel.
 • Henvender sig til klasselæreren med relevante oplysninger for elevens trivsel.
 • Er åbne overfor henvendelser fra skolen.
 • Taler ikke dårligt om skolen i elevens påhør.
 • Støtter eleven i at have positive holdninger til skolen.